Aktuality
Aktuality
NOVÉ TRENDY V OBLASTI ÚPRAVY PITNEJ VODY
VodaTím s.r.o.
VodaTím s.r.o.
Prečo si máte vybrať práve VodaTím?

O nás

Naša spoločnosť VodaTim s.r.o. pôsobí na domácom i zahraničnom trhu od začiatku roku 2012. Vznikli sme ako spoločnosť so zameraním na poskytovanie kompletných profesionálnych služieb v oblasti výskum a prieskum vo vodnom hospodárstve a analýza vzoriek vody. Od samého počiatku svojej existencie sme sa zamerali najmä na získanie kvalitného know – how a vybudovanie partnerských vzťahov so stabilnými a technicky zdatnými spoločnosťami. Podarilo sa a v súčasnosti poskytujeme naše služby pre viac ako tritisíc spokojných zákazníkov.
(viac…)

Výskum a prieskum vo vodnom hospodárstve
77%
Odber a analýza vzoriek vody
90%
Dodávka technologických zariadení
73%
Organizovanie konferencií a seminárov v oblasti pitných vôd
63%
Hlavná stránka

Ponúkame

Rozbor vody
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Dodávka technologických zariadení

Referencie

Rozbor vody
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Školenie v oblasti organizácie práce Národný onkologický ústav / rok 2015 Konzultácie v obla
Read More
Galvanická úprava vody MWD
Princíp fungovania: Galvanická úprava vody MWD pracuje na elektro galvanickom princípe, kde počas
Read More
Organizovanie konferencií, seminárov a odborných podujatí
XVII. KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU PITNÁ VODA Konferencia / rok 2017 Obsah   Čl
Read More
Poloprevádzkové a prevádzkové overenie navrhnutých technológií úpravy vody
Poloprevádzkové overenie flotácie rozpusteným vzduchom DAF Úpravňa vody Klenovec a Málinec rok 2
Read More
Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
Odborné prevádzkovanie a servis úpravne vody SVD G-N, stupeň Čunovo – úprava vody (ATS) Rok
Read More

Naše projekty

99
Vzorky ročne
99
Technológia
99
Veľkosť laboratória
99
Informácie

VodaTim ponúka

Rozbor vody Návrh technológie úpravy vody Dodávka technologických zariadení Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií Konferencie a semináre Archív – Konferencie a semináre Odborno-študijné cesty Archív – Odborno-študijné cesty Dodávka biodegradovateľ
Ponúkame
Ponúkame

Ak potrebujete poradiť