Hlavný obor podnikania:

  • výskum a prieskum vo vodnom hospodárstve
  • odber a analýza vzoriek vody
  • návrh technológie úpravy vody
  • poloprevádzkové a prevádzkové overenie navrhnutých technológií a technologických zariadení na úpravu vody
  • dodávka technologických zariadení
  • prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
  • organizovanie konferencií a seminárov v oblasti pitných vôd
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • dodávka biodegradovateľných a ekologických výrobkov na čistenie domácnosti, starostlivosti o bielizeň, rôzne povrchy a riady

mvd

Galvanická úprava vody
Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózie a zároveň napomáha pri ich odstraňovaní.

tabletova sol

Tabletovaná soľ
Špeciálna soľ pre použitie v zmäkčovačoch vody.