O nás

Home / O nás

Naša spoločnosť VodaTim s.r.o. pôsobí na domácom i zahraničnom trhu od začiatku roku 2012. Vznikli sme ako spoločnosť so zameraním na poskytovanie kompletných profesionálnych služieb v oblasti výskum a prieskum vo vodnom hospodárstve a analýza vzoriek vody. Od samého počiatku svojej existencie sme sa zamerali najmä na získanie kvalitného know – how a vybudovanie partnerských vzťahov so stabilnými a technicky zdatnými spoločnosťami. Podarilo sa a v súčasnosti poskytujeme naše služby pre viac ako tritisíc spokojných zákazníkov.

Prečo si máte vybrať práve VodaTím?

Hlavný obor podnikania:

  • výskum a prieskum vo vodnom hospodárstve
  • odber a analýza vzoriek vody
  • návrh technológie úpravy vody
  • poloprevádzkové a prevádzkové overenie navrhnutých technológií a technologických zariadení na úpravu vody
  • dodávka technologických zariadení
  • prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
  • organizovanie konferencií a seminárov v oblasti pitných vôd
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • dodávka biodegradovateľných a ekologických výrobkov na čistenie domácnosti, starostlivosti o bielizeň, rôzne povrchy a riady

VodaTím s.r.o. laboratórium