Dodávka technologických zariadení

Home / Ponúkame / Dodávka technologických zariadení

Dodávka technologických zariadení

 • Úprava pitnej vody – odstraňovanie nežiadúcich komponentov z vody:
  • železo, mangán
  • amónne ióny, dusičnany
  • arzén
  • chlór, vápnik
  • atď.
 • Úprava vody pre bazény a kúpaliská
 • Úprava priemyselnej vody
 • Zmäkčovanie vody
 • Fyzikálna úprava teplej a studenej vody
  • Galvanická úprava vody
 • Hygienické zabezpečenie vody
 • Domové čistiarne odpadových vôd