Návrh technológie úpravy vody

Home / Ponúkame / Návrh technológie úpravy vody

Na základe rozboru vody robíme chemicko-technologický prieskum najoptimálnejšieho odstránenia nežiadúcich zložiek z vody, a to:

  • laboratórne technologické a modelové pokusy
  • poloprevádzkové pokusy
  • prevádzkové overenie navrhnutých technológií a technologických zariadení