Odborno-študijné cesty

Home / Ponúkame / Odborno-študijné cesty

Odborno-študijné cesty zamerané na návšetvu významných vodohospodárskych lokalít v zahraničí sú určené širokej odbornej verejnosti z celého Slovenska.