Archív – Odborno-študijné cesty

Home / Ponúkame / Odborno-študijné cesty / Archív – Odborno-študijné cesty

cesta: RAKÚSKO
termín konania: 27. október 2016

Dokument

 

Program

Rakúsko – odborno-študijná cesta na malé úpravne vodyRakúsko – odborno-študijná cesta na malé úpravne vody

Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s. r. o.

Dňa 27.10.2016 firma VodaTím s. r. o. v spolupráci s firmou Hawle, s. r. o. zorganizovala odborno-študijnú cestu na malé úpravne vody v Rakúsku, v ktorých je na odstraňovanie zákalu vznikajúceho pri rýchlom topení snehu alebo pri búrkových prívaloch využívaná technológia úpravy vody založená na princípe tlakovej mikrofiltrácie a zdravotnom zabezpečení upravenej vody pomocou UV žiarenia.

Účastníci cesty navštívili úpravňu vody v Krottendorfe, ktorá patrí pod Vodárenské združenie Unteres Lafnitztal Brunnen Krottendorf. Úpravňa vody upravuje vodu z viacerých studní o celkovom výkone 16 m³/hod.

Rakúsko – odborno-študijná cesta na malé úpravne vodyAko ďalšiu lokalitu účastníci navštívili úpravňu vody v Dobersdorfe (Vodárenské združenie Unteres Lafnitztal Brunnen Dobersdorf), ktorá upravuje vodu z artézskej studne o výkone     57 m³/hod.

Na obidvoch lokalitách sa na odstránenie balastných látok a jemných častíc (ako napr. kremičitý piesok) z vody používa zariadenie HAWLE-OPTIFIL na princípe tlakovej mikrofiltrácie s filtračnou vložkou v Krottendorfe 50 µm a v Dobersdorfe 10 µm.

HAWLE-OPTIFIL je plne automatické filtračné zariadenie, ktoré je schopné filtrovať jemné nečistoty o veľkosti 3 – 150 µm, so zabudovaným samočistiacim senzorom buď na princípe tlakového rozdielu alebo času bez prerušenia filtračného procesu.

Na záver by som sa chcela v mene všetkých účastníkov poďakovať predstaviteľom firmy Hawle s. r. o., ako aj Vodárenským združeniam v Krottendorfe a Dobersdorfe za milé prijatie a zodpovedanie mnohých otázok týkajúcich sa nielen zariadenia HAWLE-OPTIFIL, ale aj skúseností  z úpravy vody.

Foto: autor článku


cesta: POĽSKO
termín konania: 20. – 24. máj 2013

dokumenty:

pdf
program
    

Dokument

článok