Dodávka

Home / Referencie / Dodávka

Dodávka technológie na odstraňovanie dusičnanov; výkon Q = 2 l/s

úpravňa vody pre obec Dvorianky

rok dodania: 2013


Galvanická úprava vody MWDGalvanická úprava vody – spoľahlivé riešenie pre zamedzenie tvorby vodného kameňa

rôzny odberatelia (podniky, súkromníci)

viac info >>

 

 

 


zmäkčenie vody – tabletovaná soľZmäkčenie vody – tabletovaná soľ

rôzny odberatelia (podniky, súkromníci)

od r. 2013