Galvanická úprava vody MWD

Home / Referencie / Dodávka / Galvanická úprava vody MWD

Princíp fungovania:

Galvanická úprava vody MWD pracuje na elektro galvanickom princípe, kde počas pretekania zariadením vzniká rozdiel potenciálov vo vode 0,7-1 Volta. Popri tom sa do vody z titán- zinkovej anódy uvoľňujú voľné ióny zinku, ktoré pôsobia ako kryštalizačné jadro.

Zinkové ióny najprv vytvoria väzbu s aniónmi (napr. HCO3-, SO42-, Cl-) a potom sa naviažu na katióny vápnika, horčíka, sodíka a hliníka. Tu prichádza k zmene kalcitu na aragonit (viď. obrázok), to znamená k zmene tvaru z ihličkovej formy na guľovitú, ktorá ma 15 násobný objem oproti kalcitu a tým stráca schopnosť usadzovať sa na stenách potrubia a sú v rámci distribúcie vody vyplavované z potrubia.

Vápnik má vo forme aragonitu počas ďalšieho transportu potrubím brúsny efekt na existujúci vodný kameň v potrubí, spôsobený prietokom vody a zosilnený turbulenciou pomocou plastových mriežok umiestnených medzi katódami a anódami.

Ďalším pozitívnym efektom je pretváranie povrchových vrstiev kovu pomocou redukčných reakcií zinku, čím sa zastavuje ďalšia oxidácia (tvorba hrdze) vo vnútri systému.

Existujúce vrstvy vodného kameňa a hrdze sú kontinuálne odbúravané v mikroskopických množstvách a vo forme roztoku sú vyplavované zo systému. Po odstránení nánosov vodného kameňa sa vytvorí postupne ochranná protikorózna vrstva na povrchu potrubia. Vďaka elektrónom uvoľňovaným zo zinkovej anódy, ktoré reagujú s hrdzou a vytvárajú magnetit sa zvyšuje katodická ochrana potrubia, čo má za následok zastavenie ďalšej korózie systému.

Životnosť prístroja je determinovaná tvrdosťou vody a pH vody. Pri nadmerne zvýšenej tvrdosti a pH pod 5 je zinková anóda odbúravaná rýchlejšie, čím sa znižuje životnosť prístroja.

Výhody a úspora

Galvanická úprava vody – spoľahlivé riešenie pre zamedzenie tvorby vodného kameňa, čím výrazne predlžuje životnosť potrubí a pripojených zariadení (batérií, umývačiek riadu, kotlov, ….):

 • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii
 • Zvyšuje životnosť spotrebičov a zariadení požívajúcich vodu
 • Úspora pracích práškov, čistiacich prostriedkov, tabliet do umývačky riadu …
 • Šetrí el. energiu a plyn v ohrievačoch vody – 25 až 30 %
 • Znižuje usadzovanie železa a mangánu
 • Priaznivo vplýva na rastliny (lepšia vstrebateľnosť)
 • Jednorázová investícia na minimálne 10 rokov
 • Energeticky sebestačný
 • Zrušenie nutnosti predimenzovania výkonu obehového čerpadla
 • Zrušenie nákladov na chemické čistenie systémov
 • Minimalizovanie nákladov pri výmene zanesených potrubí
 • Šetrí Vaše peniaze a životné prostredie

Využitie

Zariadenie je určené pre uzatvorené i otvorené systémy:

 • vodovodné systémy
 • vykurovacie systémy
 • chladiace a klimatizačné zariadenia
 • výmenníky tepla
 • kotle
 • kondenzátory
 • generátory
 • umývacie linky
 • zavlažovacie systémy
 • plavárne, sauny
 • atd.

Bližsie informácie >>