Organizovanie konferencií, seminárov a odborných podujatí

Home / Referencie / Organizovanie konferencií, seminárov a odborných podujatí

XVII. KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU PITNÁ VODA

Konferencia / rok 2017

ObsahObsah   Článok v PVKČlánok v PVK   Anotácie prednášok Anotácie prednášok


Konferencia: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody
– 1 pokračovanie

Konferencia / rok 2016

 


PITNÁ VODA

Konferencia / rok 2015


Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Konferencia / rok 2014


PITNÁ VODA

Konferencia / rok 2013


Odborno-študijná cesta na významné vodohospodárske diela

Poľsko / rok 2013

 


Zdravotné zabezpečenie pitnej vody

Konferencia / rok 2013