Organizovanie konferencií, seminárov a odborných podujatí

Home / Referencie / Organizovanie konferencií, seminárov a odborných podujatí

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 2 pokračovanie, 25. – 26. apríl 2018Konferencia: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody
– 2 pokračovanie

termín konania: 25. – 26. apríl 2018
miesto konania: Kúpele Nový Smokovec

na stiahnutie:
pdf
    
Zborník Obsah

          
pdf

Zborník Anotácie

 

pdfInformácia

 

Viac informácií: vodatim@vodatim.sk


XVII. KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU PITNÁ VODA

Konferencia / rok 2017
termín konania: 19. až 21. septembra 2017
miesto konania: Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach

ObsahObsah  

Článok v PVKČlánok v PVK  

Anotácie prednášok Anotácie prednášok


Archív Konferencie a semináreKonferencia: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody
– 1 pokračovanie

Konferencia / rok 2016
termín konania: 27. – 28. apríl 2016
miesto konania: Kúpele Nový Smokovec

na stiahnutie:
Dokument
    
Generálna správa         

 

Dokument

Anotácia príspevkov

Viac informácií: vodatim@vodatim.sk


Konferencia: PITNÁ VODA

Konferencia / rok 2015
termín konania: 6. – 8. október 2015
miesto konania: Trenčianske Teplice

na stiahnutie:

pdf

Článok v PVK

 

pdf

Abstrakty

          

pdf

Zborník odborných prác

 

Viac informácií: vodatim@vodatim.sk


Konferencia: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Konferencia / rok 2014
termín konania: 1. – 2. október 2014
miesto konania: Hotel SOREA TRIGAN Baník – Štrbské Pleso

na stiahnutie:

pdfObsah

 

Viac informácií: vodatim@vodatim.sk


XV. konferencia s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA

Konferencia / rok 2013
termín konania: 8. – 10. október 2013
miesto konania: Trenčianske Teplice

na stiahnutie:

 

pdfČlánok vo VS

 

 

pdfObsah

 

Viac informácií: vodatim@vodatim.sk


Odborno-študijná cesta na významné vodohospodárske diela

Poľsko / rok 2013

pdfOdborno štúdijna cesta sprava

 

pdfProgram cesty

 

 

 


Zdravotné zabezpečenie pitnej vody

Konferencia / rok 2013

termín konania: 9. – 10. apríl 2013
miesto konania: Banská Bystrica

na stiahnutie:

pdfČlánok vo VS

 

 

pdfObsah

 

 

pdfZborník anotácie