Poloprevádzkové a prevádzkové overenie navrhnutých technológií úpravy vody

Home / Referencie / Poloprevádzkové a prevádzkové overenie navrhnutých technológií úpravy vody

Poloprevádzkové overenie flotácie rozpusteným vzduchom DAFPoloprevádzkové overenie flotácie rozpusteným vzduchom DAF

Úpravňa vody Klenovec a Málinec

rok 2014

 

 

 


Poloprevádzkové overenie membránovej filtráciePoloprevádzkové overenie membránovej filtrácie

Úpravňa vody Klenovec

rok 2014

 

 

 


Poloprevádzkové overenie dvojstupňovej úpravy vody lamelovou vostavbouPoloprevádzkové overenie dvojstupňovej úpravy vody lamelovou vostavbou

Úpravňa vody Klenovec a Málinec

rok 2014


Poloprevádzkové overenie optimálnej filtračnej náplnePoloprevádzkové overenie optimálnej filtračnej náplne

Úpravňa vody Klenovec a Málinec

rok 2014