Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

Home / Referencie / Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

Odborné prevádzkovanie a servis úpravne vody

SVD G-N, stupeň Čunovo – úprava vody (ATS)

Rok 2016 -2018


Prevádzkovanie vodovodu

Oddelenie služobnej kynológie FR SR, úpravňa vody Gajary

rok 2014 – 2017


Riadenie a kontrola technologického procesu ČOV APP Lozorno

ČOV Lozorno

od r. 2013