Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

 Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizáciíPrevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-I

Vykonávanie prevádzkovej kontroly kvality vody na vodovode a úpravni vody v súlade s príslušnými STN.

  • servisné práce
  • montážne práce
  • kontrola kvality vyrábanej a dodávanej vody
  • výkon odborne spôsobilej osoby

Výkon funkcie odborného zástupcu pri prevádzkovaní verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach.

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I

Riadenie a kontrola technologického procesu ČOVky v súlade s vydaným povolením k užívaniu ČOVky a platnej legislatívy SR

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close